ჩვენი გუნდი

გიორგი ხარებავა

დირექტორი

ნოშრე ჩხაიძე

წარმოების ხელმძღვანელი, პროდიუსერი

შალვა სამხარაძე

პროდიუსერი

ირაკლი ხუციშვილი

პროდიუსერი